Các loại camera quan sát, tính năng, công dụng, giá cả và lựa chọn tốt nhất