Nên và Không làm mù, chặn camera an ninh của hàng xóm