Cách ngăn chặn trộm vào ban ngày: Lầm tưởng và bảo vệ ngôi nhà