Camera An Ninh Dùng Pin 4G: Hiệu Quả và Linh Hoạt Trong Giám Sát