Camera Dome trong nhà và ngoài trời: ưu điểm, phân loại và so sánh