Camera quan sát giao thông - Chủng loại và Tầm quan sát