Đầu ghi camera an ninh: DVR/NVR, thẻ SD và đám mây, nên chọn cái nào?