Hệ thống/Camera quan sát/Camera IP sử dụng bao nhiêu năng lượng?