Làm thế nào để phát hiện camera ẩn trong vòng vài phút? Thực hiện hướng dẫn từng bước này