Lắp đặt hệ thống camera giám sát - Các điểm cần lưu ý và đề xuất