Mẹo tuyệt vời để đặt NVR hoặc DVR và ngăn không cho chúng bị đánh cắp