Phân biệt Camera Analog và Camera IP. Nên lắp đặt loại nào thì TỐT?