Phòng chống trộm ban ngày - Lầm tưởng và những lời khuyên hữu ích