Tại sao ánh sáng trắng nhấp nháy trên camera an ninh?