Tìm hiểu chi tiết về camera cấu hình thấp Ưu và nhược điểm, cấu hình chi tiết