Tôi có cần ghi âm thanh khi sử dụng camera an ninh có màu ban đêm không?