Tôi có cần trả thêm phí để sử dụng camera an ninh âm thanh 2 chiều không?