Camera an ninh có hoạt động xuyên qua kính hoặc sau cửa sổ kính?