Camera an ninh IP 1080p có thể nhận dạng biển số xe và con người?