Camera mắt cá, nhiều ống kính và PTZ, cái nào tốt nhất?