Camera nhà xưởng - Thiết bị - Nhân công và Các yếu tố cần thiết khi lắp đặt