Đầu ghi không nhận camera IP và Mạng - Tìm hiểu nguyên nhân, cách khắc phục hiệu quả. Thực nghiệm.