Giải pháp thống kê khách hàng theo thời gian thực sử dụng camera