Hệ thống camera an ninh quan sát trường học - Ưu/nhược điểm và Giải Pháp