Lắp đặt Khóa Cửa Thông Minh Smart - Tìm hiểu, Đề Xuất sản phẩm và Lưu ý