Người đi thuê nhà, căn hộ có được phép Lắp Camera An Ninh?