Camera an ninh có thể lưu trữ hình ảnh trong bao lâu?