Nên lưu trữ Video thông qua đầu ghi NVR/DVR hay PC?